Časté dotazy

Když uspěju v současných testech UML zde, mám šanci uspět v testech OCUP 2 Foundation?

Odpověď není tak jednoznačná. Skladba otázek ve zdejších UML testech pokrývá uvedenou zkoušku odhadem ze 60-70 %. Tedy odpověď může být zřejmě ano, budete-li mít štěstí. Přesto bych se zaměřil i na ostatní témata, která zkouška vyžaduje, chcete-li ji absolvovat úspěšně. Jen na základě výsledku zdejšího testu nedoporučuji pokusit se projít OCUPem.

Jak se liší průběh zdejšího testu UML od testu OCUP 2 Foundation?

Rozdílů je několik, ty nejzásadnější jsou tyto:

  • OCUP 2 Foundation je v angličtině, zdejší testy v češtině.
  • OCUP 2 Foundation má 90 otázek, zdejší testy 50.
  • Na zvládnutí OCUP 2 Foundation máte 120 minut (+dalších 30 pro nerodilé mluvčí angličtiny), na zdejší test 90 minut.
  • Pokud má otázka v testu OCUP 2 Foundation více možných odpovědí, je řečeno, kolik jich je. Zdejší testy počet správných odpovědí neuvádí.
  • Pokud má otázka v OCUP 2 Foundation testu více možných odpovědí a vy nezaškrtnete všechny správné, je to celkově považováno za špatnou odpověď. Zdejší testy započítají do výsledku i částečně zodpovězené otázky. Nemá smysl však zaškrtnout všechny možnosti, neboť zvolení špatné odpovědi snižuje hodnocení u dané otázky (nelze však jít do záporu).

Co je to ta OCUP 2 Foundation zmiňovaná výše?

OCUP neboli OMG Certified UML Professional je certifikační zkouška od sdružení OMG (Object Management Group), které má na starosti mj. právě UML. V češtině najdete mnoho informací na stránkách ocup.cz, oficiální stránky zkoušek jsou www.omg.org/ocup-2.